Odborová organizace zaměstnanců ZUŠ J. R. Míši, Orlová

Dne 14.11.2023 byla založena naše Odborová organizace zaměstnanců ZUŠ J. R. Míši, Orlová IČO: 19926499 vedená u Krajského soudu v Ostravě spisová značka: L 21096. Odborová organizace je nezávislou a dobrovolnou organizací, působící u zaměstnavatele:

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace IČO: 62331680

Je zřízena za účelem vytvoření prostoru pro účinné uplatňování oprávněných profesních, sociálních, pracovněprávních, vzdělávacích a ekonomických zájmů zaměstnanců školy. Pro plnění účelu své existence využívá prostředky stanovené právním řádem ČR, zejména jednání, kolektivní vyjednávání, působení u zaměstnavatele, kontrolní činnost, právo na stávku a působení na další relevantní subjekty (např. kontrolní orgány, orgány zřizovatele a orgány státní správy a samosprávy atd.).

Těšíme se na určitě dobrou spolupráci se zaměstnavatelem na dlouhé cestě vedoucí k vzájemnému respektu, důvěře, kolegiální podpoře až altruismu.

Adresa: Slezská 1100, Poruba, 735 14 Orlová
Telefon: IDDS: i7xprnh
E-mail: vybor@oozz.cz